Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek (issue 183)
Hello everyone!

I am very pleased to announce the new issue (183) of openSUSE Weekly
News in Greek and I would like to thank all the people that have
contributed to its translation - even though the weather is so hot and
is not helping us work!

In this issue you will read about:

* Stathis Iosifidis: OSHackers project
* Christos Bountalis: A utility for merging configuration / sysconfig
files - Week 7 Report
* I use 6to4 - why are my applications still preferring IPv4?
* Are Android and Linux the same thing?
* Remotely manage your KDE system from your Android Phone

And of course news about openSUSE as well as many interesting tips & tricks.

Enough said though...
Read more at the following websites: http://own.opensuse.gr,
http://el.opensuse.org/Weekly_news or in our community's new portal
www.os-el.gr

We are always looking forward to receiving your comments as well as
suggestions regarding things you would like to read about in our next
issue.

Last but not least, I would like to remind you that the openSUSE
Weekly News is being translated in the Greek language from issue #150.
Older translated issues can be found here:
http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy!
Stella Rouzi (differentreality)

PS. See you all @ collaboration camp tonight, where we will be having
a relevant sessions about translation and weekly news (and many other
interesting things that are coming up during the weekend)!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .