Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek(issue 182)
Hello out there,

I am very pleased to announce the new issue (182) of openSUSE Weekly
News in Greek. In this one you will read about:

* Tux Paint Kids Summer Drawing Contest
* Games Corner: Nelson Marques: Unknown Horizons 2011.2 – available for openSUSE (all supported) and Fedora
14/15
* SUSE Studio: Using AutoYaST for customizing your appliance on first boot
* GSOC reports
* Tips & Tricks: Read about "tilt shift effect in GIMP" but also
"Configuring a SAMBA Print Server"

And of course many many interesting news about openSUSE, plus usefull
advice for making our lives easier.

Enough... read more at: own.opensuse.gr or at
http://el.opensuse.org/Weekly_news.

Looking forward to hearing your comments, advice and anything you would
like to read about at the next issue.

The openSUSE Weekly News is translated in the Greek language from issue #150. You can read older translated issues here: http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy it!
Efstathios Agrapidis (efagra)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .