Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Greek Customs (New Year's Pie)

Here in Greece we celebrate the new year except from gifts but also by cutting a New Year's Pie where inside there is a coin hidden. Whoever finds it wins a special gift and is meant to be lucky the new year. A local Linux User Group located in Volos called Volug and LinuxTeam Teilar in Larisa which both teams consist of colleagues had two small parties for cutting the New Year's Pie. I was there to celebrate with those people and inform them about openSUSE and openSUSE community. They were all interested about openSUSE distribution. I answered many questions about Tumbleweed and Evergreen and informed them about our new 11.4 and OBS as many of them where interested about the work that is done by openSUSE community and by the Greek Community. I had some cds/dvds and posters with me which i gave them. In the future we will make some events together. Unfortunately we did not took any pictures. I would slightly have won the hidden coin at the first party but the next person got it.

Photo of the New Year's Pie

Happy New Year All!!!!

George Bratsos aka Etern4L

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Greek openSUSE community report for 2010

This is the annual report of the Greek openSUSE community. As you all might know this  is the first report since we were formed as a community this year.

 Our first event of the year was the appearance at 3rd FOSSCOMM at 24th and 25th  of April. Greek Ambassador, George Koutsikos, participated with a booth. He with a team of people, were informing participants about openSUSE Project. He was giving away 11.2 DVD stickers and brochures.

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .