Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek(issue 180)Hello out there,

I am very pleased to announce the new issue (180) of openSUSE Weekly
News in Greek. This issue is somehow an anniversary one, as it is the 30th translated in a row. In this one you will read about:

* openSUSE Conference and RW sessions – the BoF
* TechRepublic/Jack Wallen: Five tips for collaborating in LibreOffice
* Jos Poortvliet: openSUSE and online services
* Bruno Friedmann: ATI/AMD fglrx 8.861 Catalyst 11.6 available for openSUSE
* LinuxJournal/Bruce Byfield: Tweaking text in Scribus

And of course many many interesting news about openSUSE, plus useful
advice for making our lives easier.

Enough... read more at: own.opensuse.gr or at
http://el.opensuse.org/Weekly_news.

Looking forward to hearing your comments, advice and anything you would
like to read about at the next issue.

The openSUSE Weekly News is translated in the Greek language from issue #150. You can read older translated issues here: http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy it!
Efstathios Agrapidis (efagra)


Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

openSUSE Summer Camp Greece 2011Summer in Greece! Is the weather too hot for you to code or contribute to your favorite FOSS project? Do you need some motivation and a refreshing swim? Come to our Summer Camp!
The Greek openSUSE community is organizing its first openSUSE Summer Camp, in central Greece at Grand Platon Hotel at Olympiaki akti. This is is the beach of the city of Katerini. The doors will be open from the 15th to the 17th of July 2011, at the Heart of Summer!

Sounds awesome, I’ll book my tickets.

So, you’ll be there. What can you expect?
Our goal is to bring FOSS communities closer and encourage people to contribute to their favorite projects.
A lot of people, with little to a lot of experience can benefit from the workshops included in our program, during which we will work on things like translation, wiki usage, coding, packaging and much more, showing how to work inside a community and how to collaborate with others!

Hmmm. But I could go swimming…

There will be relaxing and swimming of course! But hey, we have a common passion, don’t we?
We love what we do, we are having fun contributing to FOSS and we hate doing it alone in our rooms during Summer time. Besides coding, translating and all other ‘working stuff’ there will also be plenty of sun and beach, a large swimming pool and plenty of beers – all paid by you since we only sponsor the sun, the fun and all the other free stuff…
We are looking forward to seeing you at the openSUSE Summer Camp Greece!

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek(issue 179)

Hello everyone!

I am very pleased to announce the new issue (179) of openSUSE Weekly
News in Greek.
In this issue you will read about:

* Announcement of openSUSE Medical 11.4
* World IPv6 Day Results
* Ekiga and SIP to replace Skype
* automatic daily fstrim for SSD
* Strategy voting has started!

In addition, of course, to many interesting news about openSUSE and
useful advice, with which we can make our lives easier.

Enough said though... Read more at: own.opensuse.gr or at
http://el.opensuse.org/Weekly_news .

We are always looking forward to receiving your comments as well as
suggestions regarding things you would like to read about in our next
issue.

The openSUSE Weekly News is being translated in the Greek language
from issue #150. You can read older translated issues here:
http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy your reading!
Rouzi Stella (differentreality)

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

openSUSE Medical (The New Leadership)

It's very important for me , that from now on i am a FOSS project leader (openSUSE Medical)..to know more about take a look at the news :

http://news.opensuse.org/2011/06/09/new-leadership-inside-the-medical-project/
First of all i would like to thank Sascha Manns (openSUSE Medical project Founder) , Kostas Koudaras (openSUSE Greek Community Leader), Efstathios Eiosifidis ( openSUSE Ambassador , and openSUSE Medical Contributor) for their help and advice.

But maybe someone will ask me why is so important for you to lead a project?

It is very important to lead an FOSS project , because you feel more that you contribute  (in the community) and also inform people around this project (of course and about Gnu/Linux)...Furthnermore , this project is a it's a challenge , because i'm not a doctor or a pharmacist , i' m just a gratuated student from Department of Applied Informatics...I would like to mention that , i will try to give my best..but..your opinion,suggestion and feedback are very very usefull for me and for the project in general...

That's for now...

Thanks a lot!

Have a lot of fun , enjoy openSUSE , and try openSUSE Medical!

Feel free to "bother" me (for more info) at : zoumpis@gmail.com

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

openSUSE Medical, a great project changes leadership


Yesterday an announcement about changes on openSUSE Medical was made. Sascha Manns hand over the leadership of openSUSE Medical to Α.Ι. Rousinopoylos(a.k.a Zoympis or Thanasis).

 Thanasis was one of the first people that participated the Greek openSUSE community and gave valuable help to it. He became a member of the Medical Team almost immediately and he is a hard working man. I believe that soon Sascha's trust on him will prove him right.
Already Thanasis is working on openSUSE Medical 11.4 and he is making a research for new programs that need to be added on it, when at the same time is talking to people for joining the Medical Team to help.
I am confident that in the future great thing will come out of this project and continue Sascha Manns great work.
If you are on any way involved with medicine or you are a developer and would like to help this valuable project feel free to join.
Read more about it at http://news.opensuse.org/2011/06/09/new-leadership-inside-the-medical-project/

Kostas Koudaras

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek(issue 178)


Hello out there,

I am very pleased to announce the new issue (178) of openSUSE Weekly
News in Greek.

 In this one you will read about:

* First step towards 12.1 with Milestone 1
* Andreas Jaeger: Factory Progress 2011-06-03
* Sebastian Kügler: kollaboration in at platform 11
* Linus Torvalds: Linux 3.0-rc1
* Sean Michael Kerner: Oracle gives OpenOffice to Apache

And of course many many interesting news about openSUSE, plus usefull
advice for making our lives easier.

Enough... read more at: own.opensuse.gr or at
http://el.opensuse.org/Weekly_news.

Looking forward to hearing your comments, advice and anything you would
like to read about at the next issue.

The openSUSE Weekly News is translated in the Greek language from issue #150. You can read older translated issues here: http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy it!

Report from EL/LAK Conference (Thessaloniki)

Report from EL/LAK  Conference (Thessaloniki,Greece,22/05/2011)

As an openSUSE Ambassador, I 'm very happy to
report for another time what took place in the conference.

So the conference lasted 1 day

The Day : Booth and Presentation

We set up the booth as an openSUSE Community. All the related stuff
(about Medical and openSUSE) was available around the booth.
Furthermore me and Stathis Iosifidis informed people about the
openSUSE Project and openSUSE Medical Project as well as the
applications which are available via the openSUSE Medical Distro.
Efstathios Agrapidis also made an introductory presentation about OBS.
The presentation rolled out smoothly. Although there wasn't enough
time to answer questions, the audience showed their interest by coming
later to the booth asking for more details; not only about the
platform and the infrastracture itself, but also about packaging
generally.

I would like to note that we informed  the people about:

* openEMR
* GNUMed
* FreeMedForms
* FreeDiams
* TEMPO
* Plasmoid Glucose

Booth helpers : Efstathios Agrapidis, Vasilis

openSUSE Ambassadors : Rousinopoulos Athanasios-Ilias , Efstathios Iosifidis

Presentations : Efstathios Agrapidis ("Introduction to OBS")

* Event Details : 22 Μαΐου 2011
Q : How many DVDs taken and distributed?
A: About 75 DVDs. We also used the file Greek help flyer
Q:Would you go again?
A:Yes of course!

You can take a look at the photos of the conference and the booth as well :

1) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1418.JPG

2) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1419.JPG

3) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1420.JPG

4) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1421.JPG

5) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1423.JPG

6) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1427.JPG

7) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1433.JPG

8) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1444.JPG

9) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1445.JPG

10) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1446.JPG

11) http://dl.dropbox.com/u/28782593/ELLAK/DSCN1448.JPG


Also you can download the presentation here:

1) http://dl.dropbox.com/u/28782593/OBS.pdf


Have a lot of fun and enjoy openSUSE!

Rousinopoulos Athanasios-ilias

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Announcement of openSUSE Medical 11.4

1) What is openSUSE Medical Project?

 *  The openSUSE Medical  project supports the use of openSUSE in
doctor's practices and other clinical environments. We try to collect
and update software. As base for packaging we use: List of Open
Source Healthcare Software List. After we have packaged enough
software we will try to create an openSUSE based Distribution out of
it.

2) Where can i find more info about the project?

 * http://en.opensuse.org/Portal:Medical

3) What's new in this release?

openSUSE 11.4 Repositories :

*openSUSE 11.4 Updates remove
*openSUSE 11.4 OSS,
 *education 11.4,
 *Nvidia 11.4,
*Libre Office Stable 11.4,
 *11.4 Wireless,
*Medical 11.4,
*non-ossd

4) New features that will impress you!

5) Where can i download it ?

 * http://susegallery.com/a/UbPYJM/opensuse-medical-114

 Also available at : OVF image , VMware Image , Live CD/DVD

6) Ok , i would like to make some comments or contribute in the
project , what do i have to do?

Comments are great, you can sent us with an Email to:
opensuse-medical@opensuse.org.

If this don’t run directly, then you must subscribe the List (mail to
opensuse-medical+subscribe@opensuse.org).

Feel free to express your opinion!
Have a lot of fun!

Rousinopoulos Athanasios-Ilias

  -- About Me--
http://zoumpis.wordpress.com
http://www.zoumpis.eu
http://en.opensuse.org/User:Zoumpis

Ανακοίνωση της έκδοσης της διανομής openSUSE Medical 11.4

1) Τί είναι το openSUSE Medical Project ?

Αυτό το έργο υποστηρίζει την χρήση του openSUSE σε ιατρεία και
κλινικές. Προσπαθούμε να συλλέξουμε και να αναβαθμίσουμε λογισμικό.
Σαν βάση για πακετάρισμα χρησιμοποιούμε: Λίστα Ανοικτού Κώδικα Ιατρικό
Λογισμικό. Όταν έχουμε πακετάρει αρκετό λογισμικό θα προσπαθήσουμε να
δημιουργήσουμε μια διανομή βασισμένη στο openSUSE.


2) Πού μπορώ να βρώ πληροφορίες για το project?

 * http://en.opensuse.org/Portal:Medical

3) Τι καινούργιο υπάρχει σε αυτή την έκδοση?

openSUSE 11.4 Repositories :

*openSUSE 11.4 Updates remove
*openSUSE 11.4 OSS,
 *education 11.4,
 *Nvidia 11.4,
*Libre Office Stable 11.4,
 *11.4 Wireless,
*Medical 11.4,
*non-ossd

4) Νέα χαρακτηριστικά που θα σας εντυπωσιάσουν!

5) Απο πού μπορώ να το κατεβάσω ?

 * http://susegallery.com/a/UbPYJM/opensuse-medical-114

Διαθέσιμο στις παρακάτω μορφές : OVF image , VMware Image , Live CD/DVD

6)  Ωραία ,  θέλω όμως να πώ την γνώμη μου η ακόμη και να συνεισφέρω
στο project,  τι πρέπει να κάνω?

Οι γνώμη σας μετράει!


Στείλτε μας e-mail στο :

opensuse-medical@opensuse.org.

Αν δεν μπορείτε , γραφτείτε στην λιστα ταχυδρομείου

(e-mail στο
opensuse-medical+subscribe@opensuse.org).

Πείτε ελέυθερα την γνώμη σας!

Διασκεδάστε!

Ρουσινόπουλος Αθανάσιος-Ηλίας

--


Rousinopoulos Athanasios-Ilias

-- About Me--
http://zoumpis.wordpress.com
http://www.zoumpis.eu
http://en.opensuse.org/User:Zoumpis

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

openSUSE 12.1 milestone 1 έτοιμο προς δοκιμήΗ Milestone 1, είναι το πρώτο βήμα της έκδοσης openSUSE 12.1, μέχρι να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί επίσημα η 12.1 στις 10 Νοεμβρίου σύμφωνα με το openSUSE:Roadmap.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek(issue 177)
Hello out there,


I am very pleased to announce the new issue (177) of openSUSE Weekly
News in Greek. In this one you will read about:

* openSUSE renames OBS
* Bryen Yunashko: Ready…Set…Code!
* Andreas Jaeger: Factory Progress
* Matt Barringer: SUSE Gallery Desktop Client
* Christos Bountalis: A utility for merging configuration / sysconfig files – Week 1
Report

And of course many many interesting news about openSUSE, plus usefull
advice for making our lives easier.

Enough... read more at: own.opensuse.gr or at
http://el.opensuse.org/Weekly_news.

Looking forward to hearing your comments, advice and anything you would
like to read about at the next issue.

The openSUSE Weekly News is translated in the Greek language from issue #150. You can read older translated issues here: http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy it!
Efstathios Agrapidis (efagra)
Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .