Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Announcement of openSUSE Medical 11.4

1) What is openSUSE Medical Project?

 *  The openSUSE Medical  project supports the use of openSUSE in
doctor's practices and other clinical environments. We try to collect
and update software. As base for packaging we use: List of Open
Source Healthcare Software List. After we have packaged enough
software we will try to create an openSUSE based Distribution out of
it.

2) Where can i find more info about the project?

 * http://en.opensuse.org/Portal:Medical

3) What's new in this release?

openSUSE 11.4 Repositories :

*openSUSE 11.4 Updates remove
*openSUSE 11.4 OSS,
 *education 11.4,
 *Nvidia 11.4,
*Libre Office Stable 11.4,
 *11.4 Wireless,
*Medical 11.4,
*non-ossd

4) New features that will impress you!

5) Where can i download it ?

 * http://susegallery.com/a/UbPYJM/opensuse-medical-114

 Also available at : OVF image , VMware Image , Live CD/DVD

6) Ok , i would like to make some comments or contribute in the
project , what do i have to do?

Comments are great, you can sent us with an Email to:
opensuse-medical@opensuse.org.

If this don’t run directly, then you must subscribe the List (mail to
opensuse-medical+subscribe@opensuse.org).

Feel free to express your opinion!
Have a lot of fun!

Rousinopoulos Athanasios-Ilias

  -- About Me--
http://zoumpis.wordpress.com
http://www.zoumpis.eu
http://en.opensuse.org/User:Zoumpis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .