Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek (issue 207)
Hello everyone!

I am very pleased to announce the new issue (207) of openSUSE Weekly News in Greek.
In this issue you will read about:

* h-online/Thorsten Leemhuis: Καταγραφή Πυρήνα: Πολλαπλή αφή για τον X.org και νέοι οδηγοί γραφικών
* Manu Gupta: systemd
* Jos Poortvlieet: openSUSE και ownCloud
* Linux User & Developer / Jos Poortvliet: GNOME Shell
* Help Desk Geek/Eric Fleming:‘tar’

As well as many interesting news about openSUSE and useful advice, which can make our lives easier.

Read more at: http://own.opensuse.gr, http://el.opensuse.org/Weekly_news or www.os-el.gr

We are always looking forward to receiving your comments as well as suggestions regarding things you would like to read about in our next issue.

The openSUSE Weekly News is being translated in the Greek language from issue #150. You can read older translated issues here:
http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy it!
George Bratsos (Etern4L)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .