Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek (issue 201)


Hello everyone!

I am very pleased to announce the new issue (201) of openSUSE Weekly News in Greek.
In this issue you will read about:

* The Green Planet
* Geekos go on G+
* openSUSE Medical Calling for Leadership
* Klaas Freitag: Kraft 0.45 released
* Nelson Marques: Unknown Horizons – 2011.3 RC4 @ games:unknown-horizons

As well as many interesting news about openSUSE and useful advice, which can make our lives easier.

Enough said though... Read more at: http://own.opensuse.gr, http://el.opensuse.org/Weekly_news or www.os-el.gr

We are always looking forward to receiving your comments as well as suggestions regarding things you would like to read about in our next issue.

The openSUSE Weekly News is being translated in the Greek language from issue #150. You can read older translated issues here: http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy it!
Efstathios Agrapidis (efagra)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .