Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek (issue 189)

Hello everyone!

I am very pleased to announce the new issue (189) of openSUSE Weekly
News in Greek.
In this issue you will read about:

* The openSUSE Conference Program and Keynote Speakers
* openSUSE Edu Li-f-e 11.4 update release announcement
* Bruno Friedmann: Desktop Summit Berlin 2011 – Report
* Sebastian Kügler: Installing Plasma Active on the ExoPC (“WeTab”)
* Andrea Florio: openSUSE-LXDE logo contest starting now!

As well as many interesting news about openSUSE and useful advice,
which can make our lives easier.

Enough said though... Read more at: http://own.opensuse.gr,
http://el.opensuse.org/Weekly_news or www.os-el.gr

We are always looking forward to receiving your comments as well as
suggestions regarding things you would like to read about in our next
issue.

The openSUSE Weekly News is being translated in the Greek language
from issue #150. You can read older translated issues here:
http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy it!
Efstathios Agrapidis (efagra)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .