Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek (issue 185)Hello everyone!

I am very pleased to announce the new issue (185) of openSUSE Weekly News
in Greek.
In this issue you will read about:

* Intel, Collabora and SUSE to be main sponsors of the Desktop Summit
* Bruno Friedmann: new package squidview available
* Javier Llorente: New namespace for KDE apps maintained by upstream
* Automatically add keys to the ssh-agent at X11 login
* Linux.com/Jack Wallen: Weekend Project: Keep Out Repeat Offenders with
Fail2ban on Linux

As well as many interesting news about openSUSE and useful advice, which can
make our lives easier.

Enough said though... Read more at: http://own.opensuse.gr,
http://el.opensuse.org/Weekly_news or www.os-el.gr

We are always looking forward to receiving your comments as well as
suggestions regarding things you would like to read about in our next issue.

The openSUSE Weekly News is being translated in the Greek language from
issue #150. You can read older translated issues here:
http://el.opensuse.org/Κατηγορία:Weekly_news_issues

Enjoy it!
Efstathios Agrapidis (efagra)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .