Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Greek openSUSE community, Translation of openSUSE Weekly news in Greek(issue 172)Hello out there,

I am very pleased to announce the new issue (172) of openSUSE Weekly
News in Greek.

At this point I want to thank all the people for the quality of their work on the translations they send. Also, I would like to congratulate the "usual suspects" of the translating work not only for the quality of their translations but also for the improvement of their work that I have personally observed. Geeckossss, keep up the good work! Finally, I want to welcome the new volunteers to our team for their interest and offcourse for their priceless help.

In this issue you will read about:

* Greg Kroah-Hartman: openSUSE Tumbleweed status for the week of April 22, 2011
* MakeUseOf/Justin Pot: Super Mario Brothers X: The Best Fan-Made Mario Game Ever
* DarkDuck: How To: Page Numbering in Open Source Text Processors
* HowtoForge/Falko Timme: Virtualization With KVM On An OpenSUSE 11.4 Server
* How to upgrade to openSUSE 11.4 Tumbleweed

And of course many many interesting news about openSUSE, plus usefull
advice for making our lives easier.

Enough... read more at: http://el.opensuse.org/Weekly_news.

Looking forward to hearing your comments, advice and anything you would
like to read about at the next issue.

Enjoy it!
Efstathios Agrapidis (efagra)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .