Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Report: openSUSE Project presentation, December 18th, 2010, Thessaloniki, Greece

* Event Date: December 18, 2010
* openSUSE Ambassadors: Efstathios (diamond_gr) Iosifidis, Kostas (Warlordfff) Koudaras, George (Etern4L) Bratsos
* Helpers: Efstathios Agrapidis, Christos Soultidis, Athanasios Rousinopoulos, George Pitoulias
* Event Details
o Tell us about the event, What did you do? We talked a little bit about openSUSE Project (presentation), then we showed what the Greek community did (presentation). After the brake, we had a brief intro to OBS (presentation) and we finished with the installation of the KDE (presentation).
o How many DVDs taken and distributed? About 15 DVDs. We also used the file Greek help flyer
o How many people were there at the event. About 20.
o Did you have a booth? Yes
o Who staffed the booth? Efstathios Iosifidis, Kostas Koudaras
o Would you go again? Yes
o What more can you do to make it better? Maybe use more promo at our booth. Request a feedback info for our presentation to make it better next time.


Pictures from the event:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .